Fofografering

I forbindelse med Dansk Hospitalsidræts arrangementer kan der blive fotograferet. Alt fotomateriale optaget af Dansk Hospitalsidræt (eller af fotografer, der overdrager rettigheder til fotomateriale til Dansk Hospitalsidræt) under disse arrangementer tilhører Dansk Hospitalsidræt og kan derfor benyttes i enhver relateret sammenhæng, herunder markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed, og for personer under 18 år samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn.